Cafe Bolden

Ordensregler i Cafe bolden

Der er aftalt følgende regler for brug af Café Bolden med Ålholmskolens pedeller:

Præcision af regler for oprydning:

  • Café Bolden og køkkenet skal afleveres i ryddet og rengjort stand.
  • Hvis der er store mængder affald, skal brugeren af lokalet selv sørge for, at affaldet kommer på omlasteren. Det kræver sortering af dåser, pap osv.
  • Der skal ryddes op på arealet uden for hallen også. Flasker, dåser, cigaretskod og andet skal fjernes.
  • Husk at der kommer brugere om formiddagen i weekenden, så oprydningen skal være foretaget, inden de andre brugere kommer.

Reservation af Cafe bolden

Cafe Bolden skal reserveres, hvis du ønsker at bruge den til fx holdmøder, juleafslutning eller lignende.

Der kan ikke reserveres til private arrangementer.

For at reservere lokalet skal du kontakte hovedformand John Ibsø på nedenstående formular samt en kopi til din afdelingsformand. Beskeden skal indholde følgende oplysninger:

  • Hvem der skal bruge lokalet (og navn samt mobilnummer på ansvarlig)
  • Hvornår lokalet skal anvendes (dato og tidsrum)
  • Hvormange der skal bruge lokalet (ca. antal deltagere)

Disse oplysninger sender hovedformanden så videre til pedellerne, således at de er forberedte.

Reservationer

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Reservation af Cafe Bolden

Husk: Afdeling/formål Antal Tidsrum: