Ullerød gruppen

Ullerød gruppenUllerød Gruppener et samarbejde mellem nedenstående institutioner og foreninger i det vestlige Hillerød:

Grundtvigs Højskole (link åbner i nyt vindue)

Sophienborgskolen (link åbner i nyt vindue)

SuperBrugsen Ullerød(link åbner i nyt vindue)

Ullerød Kirke (link åbner i nyt vindue)

Ålerusen (link åbner i nyt vindue)

Hillerød Vest Skolen (tidligere Ålholmskolen) (link åbner i nyt vindue)

Ålholm Idrætsforening (link åbner i nyt vindue)

Ullerød Gruppens formål er:

  • med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke informationen, sammenholdet og fælles initiativer af kulturel og lokal art, som har interesse for interessenterne i Ullerødgruppen. Vi ønsker dermed at skabe rum for medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og til at deltage aktivt og engageret i lokalemiljøet i Ullerød.
  • at skabe lokalarrangementer så som: Sankt Hans aften på Frederiksborg Højskole, lokaloplysende møder, folkelige arrangementer m.v.
  • at koordinere kulturarrangementer og andre arrangementer som er med til at skabe identitet og fremme sammenhold i lokalområdet