Klubbens historie

Tekst

Ålholm IF er en mindre idrætsforening på omkring 650 medlemmer. Vi har fem afdelinger, badminton, fodbold, håndbold, vægtløftning og stavgang.

Vi er hjemmehørende ved Hillerød Vest Skolens Ålholm afdeling.

For over 50 år siden under anden verdenskrig med spærretid (udgangsforbud om aftenen) og andre former for overgreb fra besættelsesmagtens side, blev de unge fra landsbyerne Tjæreby og Harløse, lige udenfor Hillerød, tvunget af omstændighederne nødt til at finde på noget at samles om.

Man startede derfor en idrætsforening og man kunne således blandt andet læse følgende i Frederiksborg Amts Avis søndag den. 8. oktober 1944:

Idrætsforening i Tjæreby.
I forgårs holdtes stiftende generalforsamling i Tjæreby Sogneskole for en idrætsforening. 40 interesserede var mødt. Derefter stiftedes Tjæreby idrætsforening med 30 medlemmer.


De 30, der udgjorde medlemsskaren i 1944, voksede dog til 117 på et år.

Da vinteren 1944/45 var overstået, og interessen for datidens idrætsudøvere hed idrætsmærker, måtte der nødvendigvis spring- og løbebaner til. Så man gik i gang med at anlægge banerne ved Harløse skole. Dengang som nu var det vanskeligt at få offentlige midler, så medlemmerne måtte selv i gang med trillebøren. Det gik over al forventning, og behovet for flere aktiviteter blev løst ved, at man startede badminton, fodbold og håndbold. Selv fodbold- og håndboldbanerne blev lavet af medlemmerne.

I mange år kom medlemmerne fra Tjæreby og Harløse, så medlemstallet var ret konstant, men udviklingen på landet, hvor begrebet karle og piger begyndte at forsvinde fra gårdene, betød at befolkningsgrundlaget faldt. Dette medførte, at atletik- og gymnastikafdelingerne stoppede, og senere faldt også fodbold fra. Ved kommunesammenlægningen i 1970 var der således kun badminton og håndbold tilbage. Harløse skole blev solgt til amtet, og foreningen blev henvist til Hillerød Vest Skolen (dengang Ålholmskolen).

Denne flytning ind mod byen - med de mange beboelser og unge - betød en stor fremgang medlemsmæssigt.

Medlemstallet har siden stabiliseret sig på ca. 650. Foreningen blev som født på ny, og i maj 1974 blev navnet ændret til Ålholm Idrætsforening, i daglig tale ÅIF.

Med de to fodboldbaner på Hillerød Vest Skolen og det større medlemsgrundlag blev fodboldafdelingen genoplivet. Denne afdeling er siden vokset til en af de største i kommunen, og den er specielt søgt af de yngre årgange i omegnen.

Sidst i halvfjerdserne kom vægtløftningen til. Selv om denne afdeling gennem mange år var den mindste medlemsmæssigt, blev det den afdeling, der var med til at gøre ÅIF kendt. Fra 1982 blev gymnastik taget på programmet, men afdelingen måtte desværre lukke i foråret 2001 pga. manglende medlemstilslutning. Dart har også været på programmet, dog kun i en kort periode i starten af 90´erne.